Free Moldova

Stiri si comentarii legate de vechiul pamant romanesc de peste Prut

Raspuns II: d-na Valentina Secrieru

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI
INTERNELOR

Nr. 2881098 din __.07.2009

OFICIUL ROMÂN PENTRU IMIGRĂRI
DIRECŢIA MIGRAŢIE

Domnului……………….
xyz@hotmail.com

În referire la e-mail-ul dumneavoastră din data de 24.06.2009 prin care reveniţi asupra situaţiei cetăţenei din Republica Moldova solicitând în acest sens detalii, precizăm următoarele:

Oficiul Român pentru Imigrări vă mulţumeşte pentru informaţiile transmise cu privire la site-ul http://www.unimedia.md şi în ceea ce priveşte solicitarea dumneavoastră referitoare la transmiterea unei copii a procesului verbal de interviu, vă facem cunoscut că aceasta nu poate fi soluţionată favorabil ca urmare a faptului că datele înscrise în conţinutul documentului sunt date cu caracter personal. Punerea la dispoziţia dumneavoastră şi implicit a opiniei publice a informaţiilor existente în procesul verbal de interviu ar încălca prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, unde este precizat în mod expres că orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepţia prelucrărilor care vizează date din categoriile menţionate la art.7 alin.1, art.8 si art.10, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru acea prelucrare.

Referitor la întrebările adresate cu ocazia desfăşurării interviului precizăm că acestea au vizat demonstrarea realităţii mariajului, cunoaşterea partenerului de viaţă şi a familiei acestuia, respectiv: întrebări referitoare la adresa şi locuinţa efectivă a celor doi soţi, la modul în care s-au cunoscut şi la încheierea căsătoriei, la viaţa în comun, la rudele de gradul I în linia ascendentă şi de gradul II (părinţi şi fraţi) la locul de muncă, la pregătirea profesională, etc.

În ceea ce priveşte refuzul prelungirii dreptului de şedere al celei în cauză vă informăm că elementele care au condus la această măsură sunt menţionate la art.63 alin.2 lit. a) şi f) din O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată (nota: e vorba despre a) coabitarea matrimonialã nu existã; f) soţii sunt inconsecvenţi în declararea datelor cu caracter personal, a circumstanţelor în care s-au cunoscut ori a altor informaţii relevante despre aceştia).

Cu stimă,

DIRECTOR

AUREL TEODORESCU

ŞEF SERVICIU

Cms. şef de poliţie

CONSTANTIN POPESCU

ÎNTOCMIT

Scms. Mădălina Goia

NOTA: daca cineva cunoaste un mod de a lua legatura cu d-na Secrieru si dansa solicita sau afirma scris publicarea procesului verbal cu intrebarile puse la acel interviu, putem lamuri definitiv ce s-a intamplat. In ceea ce ma priveste am mers cat de departe a fost posibil.

Advertisements

24/07/2009 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: